Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

dancingwithcherries
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamykingdom mykingdom
dancingwithcherries
dancingwithcherries
5399 c2e8
Reposted fromcalifornia-love california-love
dancingwithcherries
5444 a15e
Reposted fromcalifornia-love california-love
dancingwithcherries
‎'Ludzie wiele tracą tylko dlatego, że są nieśmiali.'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe vialabellavita labellavita
dancingwithcherries
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova vialabellavita labellavita
dancingwithcherries
1723 6b52
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dancingwithcherries
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind vialabellavita labellavita
dancingwithcherries
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viamykingdom mykingdom
dancingwithcherries
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamykingdom mykingdom
dancingwithcherries
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamykingdom mykingdom

June 01 2017

dancingwithcherries
1907 b4ff

May 25 2017

5047 5c1d 500
dancingwithcherries
8845 93e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dancingwithcherries
9071 5b82
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dancingwithcherries
Nie widzimy jednak dwóch rzeczy – tego, że można być dla kogoś tylko pierwszym wyborem albo żadnym, bo pomiędzy nimi jest tylko nasza nadzieja. Druga rzecz jest za to taka, że nadzieja – zgodnie ze słowami Stephena Kinga – to największe skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory.
— Michał Szatiło
Reposted fromtakemeawayrightnow takemeawayrightnow
dancingwithcherries
1235 4f9e
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 14 2017

dancingwithcherries
4994 8f11
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl