Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

dancingwithcherries
dancingwithcherries
4147 7da4 500
Sponsored post
feedback2020-admin
dancingwithcherries
2230 dda7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dancingwithcherries
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dancingwithcherries
Dzisiaj już wiem, że zderzenie z rzeczywistością bez szukania usprawiedliwień i koloryzowania jest przerażające. Dzisiaj już wiem, że to jedyna właściwa droga. Jedyny słuszny, pierwszy krok.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
dancingwithcherries
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viamykingdom mykingdom
dancingwithcherries
dancingwithcherries
bądź bardzo obok.
dancingwithcherries
1168 e71a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 15 2017

dancingwithcherries
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamykingdom mykingdom
dancingwithcherries
dancingwithcherries
5399 c2e8
Reposted fromcalifornia-love california-love
dancingwithcherries
5444 a15e
Reposted fromcalifornia-love california-love
dancingwithcherries
‎'Ludzie wiele tracą tylko dlatego, że są nieśmiali.'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe vialabellavita labellavita
dancingwithcherries
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova vialabellavita labellavita
dancingwithcherries
1723 6b52
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dancingwithcherries
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind vialabellavita labellavita
dancingwithcherries
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viamykingdom mykingdom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...